Závazná přihláška na letní tábor

3. - 16. července 2022 u obce Dzbel na Prostějovsku

Kapacita letního tábora je již naplněna. V tuto chvíli přijímáme pouze přihlášky pro náhradníky. Děkujeme za pochopení.

Pořadatel tábora

Asociace TOM ČR, TOM 4101 MODRÉ SLUNCE
kpt. Nálepky 778/6, 779 00 Olomouc
IČ: 720 20 202

oddil@modreslunce.cz
www.modreslunce.cz
+420 776 085 873

Pořadatel je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 41574.

Termín podání přihlášek

Přihlášky na tábor je nutné podat nejpozději do 3. června 2022.

V případě volných míst na táboře je možno dodatečně podat přihlášku nejpozději do 23. června. 2022. V tomto případě nás o stavu volných míst prosím předem kontaktujte.

Informace o dítěti

Zákonný zástupce

Doplňující informace

Cena a platební podmínky

Kompletní cena tábora je stanovena na 3 900 Kč. V ceně je zahrnuta doprava na tábor vlakem z Olomouce a zpět, ubytování, strava 5x denně a veškerý materiál pro program tábora. Nic víc se už nedoplácí.

Pro zobrazení platebních podmínek nejprve zvolte formu úhrady!

Úhradu můžete provést bankovním převodem na účet 267286087 / 0300 (vedený u ČSOB). Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte ve formátu RRRRMMDD.

Platbu proveďte co nejdříve po odeslání přihlášky, nejpozději však do 3. června 2022.

V případě naplnění kapacity rozhoduje o zařazení dřívější uhrazení poplatku. Pokud nebude dítě z kapacitních důvodů do tábora zařazeno, budete neprodleně informování.

Pro vystavení faktury je nutné zaslat na naši emailovou adresu tabor@modreslunce.cz jaké náležitosti musí obsahovat.

Každý zaměstnavatel nebo pojišťovna vyžaduje určitý formát faktury, takže se prosím u nich včas informujte.

V případě naplnění kapacity rozhoduje o zařazení dřívější uhrazení poplatku, v tomto případě datum vystavení faktury se všemi náležitostmi. Pokud nebude dítě z kapacitních důvodů do tábora zařazeno, budete neprodleně informování.

Zrušení pobytu lze provést pouze písemně. Stornovací poplatky činí:
     a) do 30 dnů před nástupem na tábor 25% z celkové částky
     b) do 7 dnů před nástupem na tábor 50% z celkové částky

Pořadatel akce má právo odečíst stornopoplatky z předem zaplacené ceny. Při stornu z důvodu vyšší moci (závažná nemoc nedovolující účast na akci, živelná pohroma, úmrtí v rodině, apod.) se stornopoplatky neúčtují, účtujeme pouze manipulační poplatek 300 Kč. Důvody storna je v tomto případě nutno písemně doložit.

Další ujednání

Jsem seznámen s ochranou osobních údajů a GDPR a uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů

Jsem seznámen se smluvními podmínkami a souhlasím s nimi